Soci Ciclisme

Degut a la bona acollida de les nostres sortides de bici, i amb l’afany de tenir a d’altres persones que no volen o poden practicar triatló, s’estableix una quota anomenada “ciclista”, amb la que poder participar tots els dissabtes de la sortida planificada i gaudir també d’altres avantatges com la resta de socis, a banda de la cobertura també de la nostra assegurança de Responsabilitat Civitl en les activitats de grup.

Soci Ciclisme - Club Salou Triatló